VÝSTAVY - AUSSTELLUNGEN - SHOWS

 

GCh. Deeba Kipu Khyim

30.9.2012  Mezinárodní výstava psů Wroclaw, PL - International Dog Show Wroclaw, PL

Vystaveno - entry 7 TT,  Rozhodčí - Richter - judge: Robert Blümel, A

    GCh. Deeba Kipu Khyim:  Exc.1, CWC, CACIB, BOB! :-)     

E´Ngari Kipu Khyim:   Exc.1, CAJC, Best Junior

Deeba tímto splnila podminky pro získání titulu INTERŠAMPION!!! :-)

Deeba erfühlte damit die Bedingungen für den Tietel INTERCHAMPION!!! :-)

Deeba reached so the conditions for the title INTERCHAMPION!!! :-)

E´Ngari Kipu Khyim

     22.9.2012   Speciální výstava - Special Show Mladá Boleslav, CZ  ( Entry 21 TT, Mgr. Zuzana Brotánková, CZ )   

Na speciální výstavě v Mladé Boleslavi jsme se již tradičně sešli s našimi přáteli. Vystavovaly se zde naše fenky Ashar a Deeba a jejich potomci C´Siddhi, Dhondup, E´Reese a E´Maudi. Všichni si vedli výborně, Reese a Maudi získali svůj první CAJC,  Maudi titul nejlepší junior BOJ a jejich babička Ashar nejen titul nejlepší veterán BOV, ale ve svých 11-ti letech také titul vítěz plemene BOB! :-) Všichni se také krásně umístili v  závěrečných soutěžích.

Všem moc gratulujeme!

Auf der Special Show in Mladá Boleslav haben wir uns, wie schon traditionell, mit unseren Freunden getroffen. Es wurden hier unsere Hündinen Deeba und Ashar ausgestellt und ihre Nachwuchs  C´Siddhi, Dhondup, E´Reese und E´Maudi. Alle haben sich vorzüglich presentiert, Reese und Maudi haben seinen ersten CAJC und Maudi den Tietel Best of Junior BOJ gewonnen. Seine Oma Ashar hat den Tietel Best Veteran BOV und in seinem Älter von 11 Jahren sogar den Tietel Best of Breed BOB gewonnen! :-). Alle haben sich auch sehr schön in Wettbewerbe in Ehrering platziert :-).

At the Specialty Show in Mladá Boleslav we met our friends as traditionaly. There was showed our female Deeba and Ashar and their offspring C´Siddhi, Dhondup, E´Reese and E´Maudi.. All of them did excellent, Reese and Maudi won their first CAJC and Maudi the title Best of Junior BOJ. Their Grandma Ashar won the title Best Veteran BOV and at the age of 11 years the title Best of Breed BOB! :-). All of them were successful in the competitions in honorary ring too.

C.I.B. Ashar Yontan Najkosyva:   Exc.1, BOV, BOB, Res. BIS VETERAN !!! :-)

Závěrečné soutěže  -  Wettbewerbe im Ehrering  -  Competitions in honorary ring

BIS Veteran

Nejlepší chov. skupina / Best Breeder´s Group

Nejlepší pár / Best paar

C.I.B. Ashar Yontan Najkosyva

E´Reese, Deeba, C´Siddhi, E´Maudi Kipu Khyim

Dhondup Kipu Khyim & Elite of Darkness

 22.7.2012   Mezinárodní výstava psů Augsburg, D - International Dog Show Augsburg, D            

 

C.I.B. Du-tsi Kipu Khyim

Vystaveno - entry 10 TT,  Rozhodčí - Richter - judge: Erwin Deutscher, A

C.I.B. Du-tsi Kipu Khyim:  Exc.1, CAC-VDH, CACIB, BOB, BIG 3 !!! :-)

GCh. Deeba Kipu Khyim:   Exc.1, CAC-VDH

Du-tsi se stal opět vítězem plemene BOB a v závěrečných soutěžích se stal 3. nejlepším psem IX. skupiny FCI - BIG 3 !!! :-)

Du-tsi ist wieder Rassenwinner - BOB geworden und in Gruppenwettbewerbe der dritte beste Hund der IX. FCI Gruppe - BIG 3 !!! :-)

Du-tsi won the title Best of Breed - BOB again and in the Group-competition the 3th Best dog of FCI group IX - BIG 3 !!! :-)

Ivetě móóóc gratulujeme!  -  Big congratulations to Iveta!

 

 

 Du-tsi & Deeba

                15.7.2012  Výstavní úspěchy!  -  Ausstellungserfolge!  -  Shows successes!         

Výstavní neděle 15.7. byla pro naše odchovy velmi úspěsná :-) Majitelům moc gratulujeme a děkujeme za skvělou prezentaci! 

Der Ausstellungs-Sontag war für unsere Nachwuchs sehr erfolgreich :-) Gratulation an die Inhaber und Dank für die super Presentierung!

The show Sunday was very successful for our offspring :-) Congratulations and thank´s to the owner for the splendid presentation!

15.7.  Mezinárodní výstava psů Oberwart, A - International Dog Show Oberwart, A

C.I.B. Du-tsi Kipu Khyim:   Exc.1, CACA, CACIB, BOB!!! :-)

GCh. Deeba Kipu Khyim:   Exc.1, CACA, Res. CACIB

15.7. Národní výstava psů Mladá Boleslav - National Dog Show Mladá Boleslav, CZ 

Ch. Dhondup Kipu Khyim:   V1, CAC, CAC ČMKU, Národní vítěz - National Winner

E´Maudi Kipu Khyim  &  E´Reese Kipu Khyim:  Velmi nadějný 1 - Very promissing 1

GCh. C´Siddhi Kipu Khyim

    27.5.2012   Mezinárodní výstava psů Litoměřice - International Dog Show Litoměřice, CZ           

Vystaveno - entry 12 TT, Rozhodčí - Richter - judge: Nemanja Jovanovič, SRB

  GCh. C´Siddhi Kipu Khyim:  V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB- Best of Breed !!! :-)   

Siddhi byl opět velmi úspěný a stejně jako před 3 týdny v Praze, stal se i v Litoměřicích v silné konkurenci vítězem plemene BOB !!! :-)

C´Siddhi war in Litoměřice sehr erfolgreich und ist wieder in starker Konkurenz Rassenwinner - BOB geworden, sowie vor 3 Wochen im Prag!!! :-)  

C´Siddhi was very successful in Litoměřice and won again in hard competition the title Best of Breed - BOB !!! :-) Alike 3 weeks ago in Praque.

Janě opět moc gratulujeme!  -  Congratulations to Jana again!

    6.5.2012   Mezinárodní výstava psů Praha - International Dog Show Prague, CZ    

Přihlášeno - entry: 18 TT,   Rozhodčí - Richter - judge: Iuza Beradze, GRU

V Praze měla svou výstavní premiéru naše E-štěňátka: E´Maudi Kipu Khyim a E´Reese Kipu Khyim. Oba se krásně předvedli a vysloužili si známku velmi nadějný 1 :-). Velký úspěch slavil jejich starší polobráška C´Siddhi, který si vybojoval titul Vítěz plemene: BOB! Krásně se předvedl i Du-tsi, který se stal 2. nejlepším psem plemene a  Dhondup, který obsadil 2. místo ve své třídě :-). Majitelům moc gratulujeme!

Im Prag hatte seine Ausstellungspremiere unsere E-Nachwuchs: E´Maudi Kipu Khyim und E´Reese Kipu Khyim. Beide haben sich sehr schon presentiert und die Note Vielversprechend 1 verdient :-). Grossen Erfolg erreichte ihr Halbbruder C´Siddhi, der den Rassenwinner: BOB gewonnen hat! Du-tsi hat sich auch sehr schön presentiert und ist der zweitbeste Rüde der Rasse geworden, sowie auch Dhondup, der sich den 2. Platz in der Klasse verdient hat. Gratulation an die Inhaber!

In Prague took their show opening our E-offspring: E´Maudi Kipu Khyim and E´Reese Kipu Khyim. Both were very nice presented and got the mark Very promissing 1 :-). A big success celebrated their half brother C´Siddhi, who wonn the title Best of Breed: BOB!  Du-tsi was very nice presented too and wonn the second best male of the breed. And Dhondup got the second place in his class. Congratulations to the owners!

C´Siddhi Kipu Khyim: V1, CAC, CAC ČMKU, CACIB, BOB - Central & East Europe Cup Winner!!!

E´Maudi Kipu Khyim & E´Reese Kipu Khyim:  VN1 - Very promissing 1

Du-tsi Kipu Khyim:  V1, CAC, Res. CACIB

Dhondup Kipu Khyim:   V2, Res. CAC

 Ch. C´Siddhi Kipu Khyim                                                                                                                                E´Maudi Kipu Khyim & E´Reese Kipu Khyim

 

     15.10.2011   Speciální výstava - Specialty Show Mladá Boleslav, CZ  ( Alena košťálová, CZ )   

Na speciální výstavě v Mladé Boleslavi jsme se již tradičně sešli s našimi přáteli. Vystavovala se naše fenka Deeba, a bráškové C´Siddhi, Du-tsi, Dhondup a Dharan. Všichni se předvedli skvěle a vysloužili si známku výbornou a CAC nebo res.CAC :-). Po loňském  vítězství, se naši odchovanci opět zúčastnili  soutěže o Nejlepší chovatelskou skupinu, kde "Kipukhyimáci": Du-tsi, C´Siddhi a Dharan opět vybojovali 1. místo!!! :-)

Auf der Specialty Show in Mladá Boleslav haben wir uns, wie schon traditionell, mit unseren Freunden getroffen. Es wurde unsere Hündinn Deeba und ihre Bruders  C´Siddhi, Du-tsi, Dhondup und Dharan ausgestellt. Alle haben sich super presentiert und die Note Vorzüglich und CAC oder res.CAC verdient. Wie im vergangenem Jahr hat auch  im diesem Jahr im Zuchtgruppenwettbewerb die Zucht Kipu Khyim:  Du-tsi, C´Siddhi und Dharan  das 1. Platz gewonnen!!! :-)

At the Specialty Show in Mladá Boleslav we met our friends as traditionaly. It was showed there our female Deeba and her brothers C´Siddhi, Du-tsi, Dhondup and Dharan. All of them got the mark Excellent and CAC or res.CAC. In the competition Best Breeder´s Group won  Kipu Khyim Group:  Du-tsi, C´Siddhi and Dharan like last year the 1. Place!!! :-).

Děkuji Ivetě, Janě, Soňě a Petře za skvělou prezentaci pejsků z našeho chovu a gratuluji k skvělému úspěchu!!! - Congratulations to all!

     Best Breeder´s Group 1. place:  Kipu Khyim  -  C.I.B.Du-tsi Kipu Khyim, Ch.C´Siddhi Kipu Khyim, Dharan Kipu Khyim   Judge: Bernardis Karin, A        

     20.-21.8.2011   Úspěšný výstavní víkend! - Erfolgreiches Ausstellungswochenende! -  Successful shows weekend!   

Tento víkend jsme strávili v příjemné společnosti našich přátel na výstavě v Bratislavě, SK. Výstava byla pro nás velmi úspěšná, naše Deeba si vybojovala po oba dny titul nejlepší fena plemene CACIB a Dhondup vítězství ve své třídě CAC. Bráška Du-tsi se pro změnu vypravil na výstavu do Lipska, D, kde splnil podminky pro titul INTERŠAMPION!!! :-) Všem děkujeme za milou společnost a úspěšným moc gratulujeme!!! :-).

Dieses Wochenende haben wir in lieber Gesellschafft unseren Freunde an der Ausstellung in Bratislava, SK verbracht. Die Ausstellung war für uns sehr erfolgreich, unsere Deeba gewann am beiden Tagen den Tietel beste Hündin CACIB  und Dhondup hat den Klassenwinner CAC gewonnen. Bruder Du-tsi besuchte zu der Zeit die Ausstellung in Leipzig, D, wo er die Bedingungen für den Tietel INTERŠAMPION erreicht hat!!! :-).

This weekend we spent in the nice society of our friends at the show in Bratislava, SK. We were very successful at this show, our Deeba wann at both days the title Best female CACIB and Dhondup wann the title Classwinner CAC. Brother Du-tsi visited in the same time the show in Leipzig, D and reached the conditions for the title INTERŠAMPION!!! :-).

20.-21.8.2011   DUODANUBE  Bratislava, SK

( Judge: Claudio De Giuliani, I ; Heidi Kirschbichler, A )

 Ch. Deeba Kipu Khyim:  2x V1, CAC, 2x CACIB

Dhondup Kipu Khyim:  2x V1, CAC

20.8.2011  CACIB Leipzig, D

( Judge: Peter Machetanz, D )

Ch. Du-tsi Kipu Khyim:   V1, CAC, Res. CACIB = CACIB

     Du-tsi je / is INTERCHAMPION!!! :-)  

            Deeba                                                                           Dhondup                                                                          Du-tsi            

 

Dharan           Deeba         C´Siddhi

    13.8.2011   Klubová výstava TTC Kladno - Club Show TTC Kladno, CZ         

( Rozhodčí - Richter - judge: Dolejšová Olga, CZ )

Ch. C´Siddhi Kipu Khyim:  V1, CAC, Nejlepší pes - Best male! :-)

Dharan Kipu Khyim:  V1, CAC

Deeba Kipu Khyim:   V2, Res. CAC

Soně a Janě moc gratulujeme!  -  Congratulations to Soňa and Jana!

Po výstavě nás Soňa - majitelka Tobiho ( Dharana ) pozvala na kafíčko a dortík do své krásné zahrady, kde jsme my i pejsci příjemně zakončili náročný výstavní den :-).

Nach der Ausstellung hat uns Soňa - die Inhaberin von Tobi ( Dharan ) zum Kaffe und ein Stück Kuchen in ihren Schönen Garten eingeladen, wo wir und unsere Tibies den anspruchsvollen Ausstellungstag angenehm beendet haben :-).

After the show invited us Soňa - the owner of Tobi ( Dharan ) to take a cup of coffe and cake in her nice garden. We and our dogs  spent here a pleasure time after the hard show day :-).

     24.4.2011  Výstavní úspěchy! - Ausstellungserfolge! - Shows successes!   

Velikonoční víkend jsme strávili v příjemné společnosti našich přátel na výstavě v Českých Budějovicích. Naše Deeba si vybojovala titul nejlepší fena plemene CACIB a C´Siddhi splnil podmínky pro titul Český Grandšampion! Bráška Du-tsi se vypravil na výstavu do Drážďan, kde se stal nejlepším psem plemene BOB!!! :-)

Das Ostern-Wochenende haben wir in lieber Gesellschafft unseren Freunden an der Ausstellung in České Budějovice verbracht. Unsere Deeba ist die beste Hündin CACIB geworden und C´Siddhi hat die Bedingungen für den Tietel Grand Champion der Tschechischer Republik erreicht! Bruder Du-tsi besuchte zu der Zeit die Ausstellung in Dresden und ist der beste Hund der Rasse geworden - BOB!!! :-) 

The Easter weekend we spent in the nice society of our friends at the show in České Budějovice. Our Deeba winn the title Best female CACIB and C´Siddhi reached the conditions for the title Czech Grand Champion! :-).Brother Du-tsi visited the show in Dresden and became the title Best of breed - BOB!!! :-)

24.4.2011   CACIB  České Budějovice, CZ

( Entry 15 TT - Judge: Mgr. Božena Ovesná, CZ )

 Ch. Deeba Kipu Khyim:   V1, CAC, CACIB

Ch. C´Siddhi Kipu Khyim:   V1, CAC, Res. CACIB

24.4.2011  IRA Dresden, D

( Entry 20 TT - Judge: Jochen Eberhardt, D )

Ch. Du-tsi Kipu Khyim:   V1, CAC, CACIB, BOB!!! :-)

Všem děkujeme za milou společnost a zúčastněným moc gratulujeme!!! :-)

        C´Siddhi       Deeba

Dhondup    Deeba    Ashar    C´Siddhi    Byema   Benny  Asyan  Namlang

Du-tsi                       

 

     18.9.2010   Speciální výstava - Specialty Show Mladá Boleslav, CZ  (Zdeněk Kliment, CZ)   

Na speciální výstavě v Mladé Boleslavi měl náš chov silné zastoupení. Vystavovala se máma Ashar a její potomci Deeba, C´Siddhi, Du-tsi, Dhondup a Dharan a svou výstavní premiéru měla vnučka Indian Summer Zlota Elita. Všichni si vysloužili známku výbornou, CAC nebo res.CAC a Ashar získala i titul nejlepší veterán plemene. Třešničkou na dortu byla soutěž o Nejlepší chovatelskou skupinu, kde si "Kipukhyimáci" ( Dhondup, C´Siddhi a Dharan ) vybojovali 1. místo! :-).

Auf der Specialty Show in Mladá Boleslav hatte unsere Zucht starke Vertretung: die Mutter Ashar, ihre Nachwuchs Deeba, C´Siddhi, Du-tsi, Dhondup und Dharan. Seine Ausstellunspremiere hatte unsere Enkeltochter Indian Summer Zlota Elita. Alle haben sich vorzüglich presentiert und die Note Vorzüglich, CAC oder res.CAC verdient. Ashar hat auch den Tietel BOB Veteran gewonnen. Und das beste zuletzt: im Zuchtgruppenwettbewerb hat Kipu Khyim Gruppe ( Dhondup, C´Siddhi und Dharan )  das 1. Platz gewonnen! :-)

At the Specialty Show in Mladá Boleslav had our breed good-sized participation. There were showed mother Ashar, her offspring Deeba, C´Siddhi, Du-tsi, Dhondup and Dharan and for the first time our granddaughter Indian Summer Zlota Elita. All of them got the mark Excellent, CAC or res.CAC and Ashar got the  title BOB Veteran. In the competition Best Breeder´s Group won  Kipu Khyim Group ( Dhondup, C´Siddhi and Dharan ) the 1. Place! :-).

Všem moc gratulujeme k úspěchu a Adéle děkujeme za krásné fotky! - Congratulations to all!

          Best Breeder´s Group: Dhondup, C´Siddhi, Dharan Kipu Khyim        Dharan    C´Siddhi    Indy   Deeba   Ashar    Dhondup         BOB Veteran:  C.I.B. Ashar Yontan Najkosyva                   

        2.5.2010  Mezinárodní výstava psů Praha - International Dog Show Praha ( Denis Kuzelj, BG)  

V Praze se vystavovala naše fenka Deeba a pejsci Du-tsi, Dhondup a C´Siddhi a podpořit nás přijel opět bráška Tobi ( Dharan Kipu Khyim) s paničkou Soňou a naše kamarádka Adélka s Asánkem a Namíkem, které moc děkujeme za krásné fotky! :-)

Im Prag wurde unsere Hündin Deeba und die Rüden Du-tsi, Dhondup und C´Siddhi ausgestellt und als Unterstützung kam wieder der Bruder Tobi ( Dharan Kipu Khyim) mit Soňa und unsere Freundin Adélka mit Asánek und Namík, die sehr schöne Bilder aus der Ausstellung gemacht hat. Danke Adéla! :-)

In Prag was showed our female Deeba and males Du-tsi, Dhondup and C´Siddhi. Their brother Tobi ( Dharan Kipu Khyim) came there with Soňa to support us :-). We meet there our friend Adélka with Asánek und Namík. She made very nice pictures at the show, thank you Adéla! :-)

Dhondup Kipu Khyim

Du-tsi Kipu Khyim:   V1, CAJC, Nejlepší mladý - Best Junior, Crufts- Qualification 2011

Dhondup Kipu Khyim:  V1, CAC, res.CACIB - splněny podmínky pro titul Junior šampion ČR - reached the conditions for the title Junior Champion of Czech Republic

C´Siddhi Kipu Khyim:   V1, CAC, CACIB, Crufts- Qualification 2011

Deeba Kipu Khyim:   V2 res.CAC

 Majitelům pejsků z našeho chovu moc gratulujeme!!!

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport ( Foto: Adéla Bednářová )

 Du-tsi Kipu Khyim

Dharan Kipu Khyim

     3.4.2010   Krajská výstava Mladá Boleslav -  Regional Show Mladá Boleslav        

Na krajské výstavě v Mladé Boleslavi absolvoval Dharan Kipu Khyim ( Tobi ) úspěšně svou výstavní premiéru a naše Deeba svou mediální :-). Více ve fotoreportáži:

Auf der Regionalen Ausstellung in Mladá Boleslav bestand erfolgreich Dharan Kipu Khyim (Tobi) seine Ausstellungspremiere und unsere Deeba seine mediale :-). Mehr in der Fotoreportage:

 At the Regional Show in Mladá Boleslav passed out Dharan Kipu Khyim ( Tobi ) successfully his show opening and our Deeba her media opening :-). More in the fotoreport:

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

     10.10.2009  Tibet Dog Europe 2009 Bratislava, Slovakia    

Po třech letech jsme se opět zúčastnili prestižní výstavy Tibet Dog Europe, která se letos konala v Bratislavě. Čest našeho chovu zde hájili naše fenka Deeba a pejsci Dhondup, Du-tsi a C´Siddhi. Všem se dařilo v silné konkurenci výborně a já moc gratuluji majitelům a děkuji za skvělou reprezentaci! :-).

Du-tsi Kipu Khyim

  Nach drei Jahren haben wir wieder an der Prestigeausstellung Tibet Dog Europe teilgenommen, die dieses Jahr in Bratislava stattgefunden hat. Unsere Zucht hat unsere Hündin Deeba und die Rüden  Dhondup, Du-tsi und C´Siddhi vetreten. Alle waren vorzüglich und erfolgsreich in der starken Konkurenz  und ich gratuliere den Inhabern und danke für die super Veträtung! :-).

  After 3 years we took part at the prestige show Tibet Dog Europe again, which took place in Bratislava this year. Our breed was presented by our female Deeba and males Dhondup, Du-tsi and C´Siddhi. All of them were excellent and successful in this hard competition. My congratulation and thanks to the owners for the excellent presentation! :-)

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

Deeba Kipu Khyim

       3.5.2009   Výstavní premiéra - Ausstellungspremiere -  Show opening  

Deeba Kipu Khyim

Naše D-štěňátka měla již svou výstavní premiéru. Du-tsi a Deeba v Praze a Damini v Norsku. Všichni se výborně předvedli, rozhodčím se moc líbili a získali krásný posudek. Damini excelovala jako BOB štěňat a III. BIG!!! Také C´Siddhi si v Praze vysloužil V1, CAC.  Majitelům moc gratulujeme! :o)

Unsere D-Nachwuchs hatte seine Ausstellungspremiere. Du-tsi und Deeba im Prag und Damini in Norwegen. Alle haben sich sehr schon presentiert, den Richtern recht gefallen und sehr schöne Beurteilung bekommen. Damini exzellierte als BOB puppie und III. BIG!!! Auch C´Siddhi hat im Prag V1, CAC gewonnen. Unsere Gratulation an die Inhabern! :o)

 Our D-offspring took their show opening. Du-tsi and Deeba in Prague und Damini in Norway. All of them were very nice presented, the judge enjoy them and they got a very nice review. Damini excel as a BOB puppie and III. BIG!!! C´Siddhi got im Prag EXC1, CAC too. Congratulation to the owners! :o)

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

14.6.2008  Zábavné odpoledne po Klubové výstavě - Lustiges Nachmitag nach der Club Show -

Funny aftenoon after Club Show ( made by Radana Sojková - Legs-Smon ):

            14.6.2008 Klubová výstava tibetských plemen - Tibet Dog Club Show Soběslav

Int.Ch. Ashar Yontan Najkosyva

Po 1,5 roční pause se Ashar opět zúčastnila výstavy, tentokrát ve třídě čestné. Předvedla se skvěle a vysloužila si výborný posudek a známku výbornou :o))). Odpoledne jsme pak strávili s ostatními v soutěžním duchu při hrách na parkuru.

 Nach 1,5 Jahren hat Ashar wieder an einer Ausstellung teilgenommen, diesmal in der Eherklasse. Sie hat sich sehr schön presentiert und verdiente sich eine vorzügliche Beurteilung und die Note vorzüglich. Nachmitag haben wir dann gemeinsam bei Wettbewerben auf dem Parkur verbringen.

 After 1,5 year took Ashar again part at the show in the honour class. She was very nice presended and got an excellent review and the mark excellent. In the afternoon we made competitions at the parkur with the others.,

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

25.5.2008   Úspěšná neděle -  Erfolgreicher Sontag - Successful Sunday

JCh.Bo-dhi Kipu Khyim

  Bo-dhi Kipu Khyim úspěšně složil zkoušku ZZO! Gratulujeme! 

Bo-dhi Kipu Khyim hat erfolgsreich die Gebrauchprüfung ZZO geschafft!

Bo-dhi Kipu Khyim got successfully the ZZO examination!

 MVP Litoměřice

Byema Kipu Khyim:     V2 res. CAC ( třída otevřená -offene klasse -open class )

C´Siddhi Kipu Khyim:   VN2  ( velmi nadějný -vielversprechend -very promissing )

Fotoreportáž - Fotoreportage - Fotoreport

Byema Kipu Khyim

 

23.9.2006  Tibet Dog Europe 2006 Maribor, SLO

 

Ashar Yontan Najkosyva

23.9. se konala prestižní výstava Tibet Dog Europe v Mariboru, které jsme se zúčastnili s naší fenkou Ashar a Agnieszka Slosecká s potomkem Ashar psem A´Karu.

 Am 23.9. hat im Maribor die Prestigeausstellung Tibet Dog Europe stattgefunden. Wir haben teilgenommen mit unserer Hündin  Ashar und Agnieszka Slosecka mit dem Sohn von Ashar  Rüden A´Karu.

 On 23th September took place the prestige show Tibet Dog Europe in Maribor. We took part with our female  Ashar and Agnieszka Slosecka with san of Ashar male A´Karu.

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

A´Karu Kipu Khyim

8.7.2006 Klubová výstava - Clubshow  TTC Soběslav

 Na klubovou výstavu jsme se letos jeli s našimi fenkami jen podívat a popovídat si s přáteli. Vystavovalo se celkem 25 tibeťáků, což je v porovnání s předchozími roky (vloni 42 TT ) bohužel málo.

Die Klubausstellung haben wir dieses Jahr mit unseren Hündinnen nur als Zuschauer besucht um unsere Freunde zu treffen. Es wurden 25 TT ausgestellt, was im Vergleich mit Vorjahr ( 42 TT ) leider zu wenig war.

This year we visited together with our females the Club Show only as visitors to meet our friends. It was entry 25 TT. It is unfortunately few in comparation with last years ( 42 TT ).

Fotoreportáž - Fotoreportage - Fotoreport 

 

10.9.2005 MVP - Internationale Zuchtschau Leipzig, D

 

Přihlášeno - gemeldet - entry: 36 Tibetan Teriers

Posuzovatel - Zuchtrichter - judge: Christofer Habig (D)

V sobotu jsme vystavovali naši Ashar a jejího potomka Akiho na mezinárodní výstavě v Lipsku, abychom zjistili, jak si povedou v konkurenci Tibetských teriérů v zemi s dlouholetou tradicí chovu. Oba si vysloužili od pana rozhodčího výborný posudek a výborné ocenění včetně přiznání čekatelství německého šampiona VDH. Naši pejsci se velmi pěkně předvedli a udělali nám obrovskou radost. V soutěži o CACIB se Ashar potkala v kruhu také se známou německou chovatelkou a její krásnou fenkou Pembou a Aki si zaběhal společně s nepřehlédnutelným multišampionem a Interšampionem Busterem. Byl to pěkný zážitek i pokoukání.

Ashar Yontan Najkosyva:   V1, Anw.Dt.Ch.VDH ( Třída šampionů-Championklasse-Championclass )

A´Karu Kipu Khyim:  V1, Anw.Dt.Ch.VDH ( Mezitřída-Zwischenklasse-Intermediateclass ) 

 Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

          4.9.2005  MVP Mladá Boleslav

V neděli jsme se zašly s Ashar podívat, jak se povede jejím potomkům na mezinárodní výstavě v Mladé Boleslavi. Hrdá máma měla z výsledků radost a já také :o) 

Am Sontag habe ich mit Ashar die Internationale Ausstellung besucht um zu sehen wie wird sich Ihre Nachwuchs benehmen. Die stolze Mutter hatte aus dem Ergebniss Freude und ich auch :o)

On Sunday we visited with Ashar the International show to see how will come off her offspring. The proud mother had pleasure about the result and me too :o)

 A´Ya Sher Kipu Khyim:   V1,CAC,res.CACIB   

 A´Karu Kipu Khyim:   V1,CAC,res.CACIB   

       Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport              

20.-21.8.2005  MVP Bratislava, SK                        

Opět se nám nepodařilo prolomit na Slovensku magické 2. místo. Ashar se ale předvedla velmi pěkně a vysloužila si výborný posudek:

Es ist uns wieder nicht gelungen in der Slowakei das magische 2. Platz zu unterbieten. Ashar hat sich aber hervoragend vorgeführt und eine vorzügliche Bewertung bekommen:

We didn´t again manage to get over the 2nd place in Slowakia. But Ashar showed herself very nicely and got an excellent review:

Ashar         20.8.         V2,res.CAC,res.CACIB                

                     21.8.         V2,res.CAC,res.CACIB                

Fotoreportáž   -   Fotoreportage   -   Fotoreport    

18.6.2005  Klubová výstava TTC ČR Soběslav- Club show - Klubausstellung 

A´Karu  &  A´Ya Sher

      

Na klubovou výstavu bylo přihlášeno 42 tibetských teriérů. Náš chov zde zastupoval pejsek A´karu a fenka A´Ya Sher:

Auf die Klubausstellung wurde 42 Tibet Terrier gemeldet. Unsere Zucht wurde mit dem Rüden A´karu und der Hündin A´Ya Sher verträten:

For the club show was entry 42 Tibetan Terriers. Our beed represented the male A´karu und the female A´Ya Sher:

A´Karu Kipu Khyim:  V1 CAC

A´Ya Sher Kipu Khyim:  V1 CAC 

Soutěž o nejkrásnější pár - Der schönste Paar - The most beautiful couple:          

  A´Karu  &  A´Ya Sher:  1. místo - Platz - place !!!        

A´Chitra

Podívat se na výstavu přijela i další fenka z našeho A-vrhu: A´Chitra, která se velmi aktivně zapojila do odpoledních zábavných soutěží.

  !!! Fotoreportáž  -  Fotoreportage  -  Fotoreport !!!