B-VRH /WURF/ LITTER * 6.4.2006
 

3 fenečky a 3 pejsci  -  3 Hündinen und 3 Rüden  -  3 females and 3 males

Interch. Ashar Yontan Najkosyva   &   Macokas A-Mas 

Svatba - Hochzeit - Wedding

 

Fotogalerie u maminky  - Fotogallerie bei der Mama - Fotogallery at the mummy

  VIDEO: Štěňata 6 týdnů - Welpen 6 Wochen - Puppies 6 weeks ( Video: R. Sojková, Legs-Smon )

Foto z nových domovů - Foto aus neuen Heimen - Fotos from new home:

Děkujeme majitelům za zaslané fotografie - Danke für die zugesendeten Fotos.

Bo-dhi  Bashir  Bhakti    Byema   Bya  Bzanba

 

Otec - Vater - Father:   MACOCAS AMAS  -  "Duke"

Duke byl před 6 lety importován ze Švédska do chovu do německé chovatelské stanice Tschal-Pa´s. Pochází z původních anglických Lamlehů dovezených z Tibetu a byl tedy nepříbuzný k ostatním TT chovaným v Německu. Byl a stále je proto velmi žádaným krycím psem a stal se otcem mnoha krásných, zdravých a výstavně úspěšných potomků ( viz. Murphy a Bumo ). Někteří z nich žijí také v chovatelské stanici Tschal-Pa´s. Duke je velmi milý a hodný pes. Ve svých 10-ti letech je zdravý a ve výborné kondici. Stejně jako Duke byl často používán v chovu i jeho bratr žijící v Anglii Bacokas A-Mas at Tsering, kterého také najdeme v rodokmenu mnoha úspěšných TT v Evropě.

Duke wurde vor 6 Jahren aus Schweden importiert für die Zucht in die deutsche Zucht Tschal-Pa´s. Er kommt aus urspringlichen englischen Lamleh´s, die aus  Tibet gebracht wurden. Er war und ist immer noch deshalb viel für Deckung gefordert und ist Vater von vielen schönen, gesunden und Ausstellungserfolgsreichen Nachwuchs ( siehe Murphy a Bumo ). Einige davon leben auch in der Zucht Tschal-Pa´s. Duke is sehr lieber und braver Hund. In seinen 10 Jahren ist er gesund und in guter Kondition. Sowie Duke wurde auch sein Bruder Bacokas A-Mas at Tsering, der im England lebt, viel für die Zucht genutzt und wir finden ihm auch in den Ahnentefeln von vielen erfolgsreichen TT´s in Europa.

6 years ago Duke was imported from Sweden for breeding to the german kennel Tschal-Pa´s. He comes from original english Lamlehs imported from Tibet and he wasn´t related to other TT´s breed in Germany. He has been asking very often for breeding in this case and became father of a lot of nice, healthy and show-successful offspring ( look Murphy a Bumo ). Some of them lives too in the home-kennel Tschal-Pa´s. Duke is a very nice and good dog. In his age about 10 years is he healthy and in a very good condition. In the same way like Duke was often used for breeding his brother Bacokas A-Mas at Tsering, lives in England and we can find him in pedigrees of a lot of successful TT´s in Europa too.

                             

Otec-Vater-Father: Macokas A-Mas, HD-A/A, PRA,LL-negativ
 

Matka - Mutter - Mother:   Interch. ASHAR YONTAN NAJKOSYVA

INTERCHAMPION, CHAMPION ČR, JUNIOR CHAMPION ČR, CHAMPION PL, CLUB CHAMPION TTC ČR, NEJLEPŠÍ FENA TTC ČR 2003 - BESTE HÜNDIN TTC ČR 2003 - BEST FEMALE TTC ČR 2003,
Maminkou je naše milá fenka Ashar - die Mutter wird unsere liebe Hündin Ashar - Mother will be our sweet bitch Ashar

Fenka-Hündin- female: Interch. Ashar Yontan Najkosyva, HD-A/A, PRA,LL-negativ

 

Rodokmen štěňat - Ahnentafel der Welpen - Pedigree of the puppies:

 

Macokas A-Mas

HD - A

A-Mas Je-Khyod Mr. Binks Doodlum-Sah Silgarhi Ultra Sonic Oliver
Sholwood Topaz
A-Mas Ha-Ri-Ni-Ka Guguls Wan-Khyi
A-Mas Chu Mi-Za-Wa
Tsering Kyichu Nima Lehlam Maharajah Lehlam Rar- Jar     HD-A

Lehlam Gemma Tu

Tsering Kumjung Nima Rainbow of Lehlam
Lehlam Odette     HD-A
Interch. Ashar Yontan Najkosyva

HD - A/A

Body Spik

HD-A/A

Ch. Cchepagme Bodjul

HD-A/A

Karamain Flying Dutchman
Interch. Chyla von Tanakura
Amba Bambabibi Dauglagiri Ananda
Alma Sadhana
Abil Djomo Gangkar

HD-A/A

Adi-Kaya von Kanchen Junga Silgarhi Calidassa     HD-A

Kandra von Nama-Schu   HD-0/0

Interch. Bi-La von Kanchen Junga

HD-0

Interch. Budoar Hugo      HD-A
Ski-La-Kyi Onya     HD-0