NOVINKY - AKTUELL - NEWS 2006

   

 Fotografie našich B-štěňátek z nových domovů aktualizovány : zde - Fotos unseren B-Welpen aus neuen Heimen aktualisiert: hier - Pictures of our B-puppies from new homes updated: here

 

Links:      Bo-dhi        Byema       Bashir          

   

 

Aki

 ICh. A´karu Kipu Khyim

30.12.2006   Aki & Siberian Husky

Navštívili jsme naše polské přátele, Akiho a krásná štěňátka sibiřských husky. Pohráli jsme si s nimi a pokusili se udělat také pár fotek. Více o štěňátkách na stránkách: Lunadino.

Wir besuchten unsere polnischen Freunde, Aki und die wunderschönen Welpen Siberian Husky. Wir spielten mit ihnen und versuchten auch ein paar Fotos zu machen. Mehr über die Welpen finden sie auf der Homepage Lunadino.

We visited our polnish friends, Aki and the beautiful puppies of Siberian Husky. We played a bit with them and tryed to make some pictures. More about the puppies at the homepage Lunadino.

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

19.11.2006  MVP - International Dog Show Praha

Byema   &   Bashir

 

 Na mezinárodní výstavě v Praze se potkal pejsek Bashir se svou sestřičkou Byemou. Nejdříve si chtěli spolu  jen hrát, ale čekaly je také výstavní povinnosti, za jejichž splnění si oba vysloužili pěkný posudek a známku velmi nadějný. Gratulujeme!

Auf der internationaler Ausstellung im Prag hat sich der Rüde Bashir mit seiner Schwester Byema getroffen. Zu erst wollten beide gemeinsam nur spielen, aber dann mussten sie auch die Ausstellungspflicht erfüllen und da haben sich beide eine schöne Beurteilung und die Note Vielversprechend verdient.

At the International Show in Prague met the male Bashir his sister Byema. Both would only play together at first but the show obligations waited for them too. Both earned a nice review and the mark very promissing.

Byema  &  Bashir Kipu Khyim: VN (velmi nadějný - vielversprechend - very promissing)     

 

12.11.2006   World Dog Show Poznaň, PL   

       Pěknou fotoreportáž ze světové výstavy v Poznani najdete v novinkách na domovských stránkách Akiho ( A´karu Kipu Khyim ): Lunadino. Aki si v silné konkurenci ve třídě šampionů vysloužil známku výbornou. Gratulujeme!

Eine schöne Fotoreportage aus der Welt Hundeausstellung im Poznan finden sie in den News auf der Homepage den Rüden Aki (A´karu Kipu Khyim ): Lunadino. Aki hat sich in starker Konkurrenz in der Championklasse die Marke vorzüglich verdient.

You can find a very nice photo report from World Dog Show in Poznan at the news at homepage of Aki ( A´karu Kipu Khyim ): Lunadino. Aki got in a very hard competition in the Champion class the mark excellent.

ICh. Ashar Yontan Najkosyva

5.11.2006   MVP Nitracanis + KVT, SK

Ashar získala svůj 4. slovenský CAC a splnila tak podmínky pro udělění titulu Šampion Slovenska. Na mezinárodní výstavě měla svou výstavní premiéru Jitka s Byemkou a obě ji zvládly na výbornou.

 Ashar hat den 4. slowakischen CAC bekommen und hat die Bedingungen für den Titel Champion Slowakei erreicht. Seine Ausstellungspremiere hatten hier Jitka mit Byema und beide haben es vorzüglich geschafft.

 Ashar got her 4th CAC in Slovakia and  reached the condition for get the title Champion of Slovakia. It was the first show for Jitka and Byema and both made it excellent.

Ashar Yontan Najkosyva:   2 x V1,CAC

Byema Kipu Khyim:  VN2 (velmi nadějný-vielversprechend-very promissing)

Byema Kipu Khyim

1.11.2006  Aki je tátou - Aki ist Vater - Aki got father

A´Karu Kipu Khyim (Aki) má v Polsku své první potomky, 6 krásných štěňátek, 4 fenky a 2 pejsky. Blahopřejeme!

A´Karu Kipu Khyim (Aki) hat im Polen sein ersten Nachwuchs, 6 schöne Welpen, 4 Hündinnen und 2 Rüden. Wir gratulieren!

A´Karu Kipu Khyim (Aki) got in Poland his first offspring, 6 wonderful puppies, 4 females and 2 males. Congratulation!

ICh. A´Karu Kipu Khyim

14.10.2006  Speciální výstava - Special Show Mladá Boleslav

 První štěně z našeho B-vrhu si vyzkoušelo výstavní kruh a předvedlo se velmi pěkně:

Der erste Welpe aus unserem B-Wurf hat den Ausstellungsring getestet und hat sich sehr schön presentiert:

The first puppie from our B-litter tested the show ring and was very good presented:

Bo-dhi Kipu Khyim:    VN1

( velmi nadějný - vielversprechend - very promissing )

7.10.2006   Podzimní setkání TT - Herbsttreffen der TT - Autumn meeting of TTs

Letos si Ashar ani nerozřízla pacičku o sklo ani nezapíchla vosinu a tak jsme se konečně mohli také zúčastnit podzimního setkání TT ve Čtyřkolech.

Dieses jahr hat sich Ashar weder kein Pfusch aufgeschnitten noch kein Dorn getreten und da konnten wir endlich an dem Herbsttreffen der TT im Čtyřkoly teilnehmen.

This year had Ashar neither cut her paw nor stab a thorn so we could take part on the autumn meeting of TTs in Čtyřkoly.

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

 

23.9.2006  Tibet Dog Europe 2006 Maribor, SLO

 

Ashar Yontan Najkosyva

23.9. se konala prestižní výstava Tibet Dog Europe v Mariboru, které jsme se zúčastnili s naší fenkou Ashar a Agnieszka Slosecká s potomkem Ashar psem A´Karu.

 Am 23.9. hat im Maribor die Prestigeausstellung Tibet Dog Europe stattgefunden. Wir haben teilgenommen mit unserer Hündin  Ashar und Agnieszka Slosecka mit dem Sohn von Ashar  Rüden A´Karu.

 On 23th September took place the prestige show Tibet Dog Europe in Maribor. We took part with our female  Ashar and Agnieszka Slosecka with san of Ashar male A´Karu.

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

A´Karu Kipu Khyim

26.8.2006   Zbraslav  &  Korsika ( Corsica )

26.8. se konalo ve Zbraslavi setkání tibetských teriérů a tak jsme chtěli být aspoň jedno odpoledne u toho, než vyrazíme na dovolenou.

Den 26.8. findete das Treffen der Tibet Terriers im Zbraslav statt und wir wollten wenigstens ein Nachmitag dabei sein bevor wir zum Urlaub abreisen.

On 26th August took place a Tibetan Terrier meeting in Zbraslav and we wonted participate least one afternoon before we went to holiday.

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

20.8.2006   A´Sebai Kipu Khyim

A´Sebai Kipu Khyim získala titul Šampion Ruska ( 6xCW, 6xBOB ) a plánuje na podzim 2006 svá první štěňátka.

A´Sebai Kipu Khyim erreichte den Tietel Champion des Ruslands ( 6xCW, 6xBOB ) und plannt im Herbst 2006 sein ersten Wurf.

A´Sebai Kipu Khyim got the title Champion of Russia ( 6xCW, 6xBOB ) and planed in autumn her first litter.

Blahopřejeme!            Wir gratulieren!           Congratulation!        

12.8.2006  Hrad Pravda - Burg Pravda - Castle Pravda

Jitka a Radana naplánovaly výlet a já s Beátou a Markem jsme se rádi přidali.

Jitka und Radana haben einen Ausflug geplant und ich, Beáta und Marek haben uns gern angeschlossen.

Jitka and Radana planed a trip and me, Beáta and Marek got together joyfully.

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

29.7.2006   Expedice Říp  -  Expedition Říp

V sobotu 29.7. stanulo 6 Tibeťanů se 3 šerpy na vrcholu hory Říp: 459m.  

 Am Samstag dem 29.7. standen 6 Tibetaner mit 3 Sherpen auf der Gipfel des Berges Říp: 459m.

On saturday 29th July reached 6 Tibetans and 3 sherps the top of the hill Říp: 459m.

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

 21.7.2006    Dostaveníčko  -  Rendezvous

 Naše krémová štěňátka Byema a Bhakti si spolu dala dostaveníčko.

Unsere kremige Welpen Byema und Bhakti haben sich das Rendezvous gegeben.

Our creme puppies Byema and Bhakti had a rendezvous.

Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

 Děkuji Jitce za pěkné fotky. Více na stránkách: Benny a Byema 

    10.7.2006  Narozeniny - Geburtstag - birthday

   Naše vzorná máma Ashar oslavila své 5. narozeniny. Hodně štěstí Ašinko!

Unsere vorbildliche Mutter Ashar feierte sein 5. GeburtstagAlles gute Ashar!

Our exemplary muther Ashar celebrated her 5th birthday. Happy birthday Ashar!

 

9.7.2006   MVP Warszawa, PL   

 A´Karu Kipu Khyim:   V1,CWC,BOS,CACIB,BOB      

A´Karu ( Aki ) splnil v necelých 2,5 letech podmínky pro získání titulu INTERŠAMPION!!!  

 A´Karu ( Aki ) hat im Alter von nicht ganz 2,5 Jahren die Bedingungen für den Titel INTERCHAMPION erreicht!!!

 A´Karu ( Aki ) reached the condition for get the title INTERCHAMPION in the age scant 2,5 years!!!

Gratulujeme Agnieszce!!!!!

  Připraven ke krytí - Zur Deckung bereit - Avaiable for stud:  A/A, PRA,LL- negativ:  LUNADINO

8.7.2006 Klubová výstava - Clubshow  TTC Soběslav

 Na klubovou výstavu jsme se letos jeli s našimi fenkami jen podívat a popovídat si s přáteli. Vystavovalo se celkem 25 tibeťáků, což je v porovnání s předchozími roky (vloni 42 TT ) bohužel málo.

Die Klubausstellung haben wir dieses Jahr mit unseren Hündinnen nur als Zuschauer besucht um unsere Freunde zu treffen. Es wurden 25 TT ausgestellt, was im Vergleich mit Vorjahr ( 42 TT ) leider zu wenig war.

This year we visited together with our females the Club Show only as visitors to meet our friends. It was entry 25 TT. It is unfortunately few in comparation with last years ( 42 TT ).

Fotogalerie - Gallery 

25.6.2006   MVP Brno, ČR

 A´Karu Kipu Khyim:   V1,CAC,CACIB

A´Karu ( Aki ) obstál v silné konkurenci a splnil podmínky pro získání titulu Šampion ČR.  

 A´Karu ( Aki ) bestand bei starker Konkurenz und hat die Bedingungen für den Titel Champion ČR erreicht.

 A´Karu ( Aki ) went throuogh with a high competition and reached the condition for get the title Champion ČR.

Gratulujeme!

 23.6.2006   Dovolená - Urlaub - Holiday

Zatímco pro většinu lidí a pejsků dovolená teprve začne, Ačka už se z dovolené se svými páníčky vrátila. A jako obvykle nám přivezla spoustu pěkných fotografií.

 Derweil für meisten Leute und Hunde erst der Urlaub beginnt, ist Ačka schon von dem Urlaub mit seinen Herrchen zurück. Und wie üblich hat sie uns wieder viele schöne Bilder mitgebracht.

 While for the most people and dogs the holyday will only begin, Ačka already came back from holyday with her mistress. And as usually she brought us a lot of nice pictures.

Fotogalerie - Gallery

14.6.2006  A-vrh-Wurf-litter of Darkness

 Naše Ashar už je babička!!! Šerince ( A´Ya Sher Kipu Khyim ) se 14.6. narodilo 5 fenek a 2 pejsci. Přejeme mamince i štěňátkům hodně zdraví! Link: of Darkness.

 Unsere Ashar ist schon Oma!!!! Shery  ( A´Ya Sher Kipu Khyim ) ist am 14.6. Mutter von 5 Hündinnen und 2 Rüden geworden. Link: of Darkness.

 Our Ashar became grandmother!!!  Shery  ( A´Ya Sher Kipu Khyim ) became on 14th of June mother of 5 females and 2 male. Link: of Darkness.

10.6.2006  Návštěva - Besuch - Visit

V sobotu jsme měli milou návštěvu. Kathrin Heiler si přijela pro jednu krásnou fenku po Dukovi, společně s přítelkyněmi Petrou a Rosmarie Leuenberger, předsedkyní TT klubu Švýcarska. Udělali jsme si společný výlet do Prahy, večer jsme příjemně poseděli při zahradním grilování a popovídali si nejen o tibetských teriérech. Velmi se těšíme opět někdy na shledanou!

Am Samstag hatten wir einen lieben Besuch. Kathrin Heiler kam zu uns für eine schöne Tochter von Duke, gemeinsam mit Freundinnen Petra und Rosmarie Leuenberger, der Präsidentin des TT Klubs der Schweiz. Wir haben einen Ausflug nach Prag unternommen, abends ein angenehmes zusammensetzen beim Gartengrillen und haben nicht nur über Tibet Terrier geplaudert. Wir freuen uns wieder mal auf Wiedersehen!

 At Saturday we had a pleasure visit. Kathrin Heiler came to us take a nice Duke´s daughter, together with her friends Petra and  Rosmarie Leuenberger, the  President of TT club of Suisse. We took a trip to Prague, in the evening we grilled in the garden and had a pleasure talk not only about Tibetan Terriers.We look forward to meet us again!

 3 - 4.6.2006  Pestrý víkend - Buntes Wochenende - The varied weekend

Tento víkend byl pro nás velmi emocionální. První štěňátka odešla do nových domovů, Ajlinka oslavila své 12. narozeniny a  na národní výstavě ve Walbrzychu, PL byl Aki velmi úspěšný:   

Dieses Wochenende war für uns sehr emotional. Die esten Welpen haben uns verlassen, Ajlin feierte sein 12. Geburtstag und auf der nationaler Ausstellung im Walbrzych, PL war Aki sehr erfolgsreich:

This weekend was for us very emotional. The first puppies left our home, Ajlin celebrated her 12th birthday and on the national show in Walbrzych, PL was Aki very successful:

  Karu Kipu Khyim:   V1,CWC,NPwR(BOS),BOB,BIG!!!! 

  Připraven ke krytí - zur Deckung bereit - ready for breedA/A, PRA,LL-negativ:  LUNADINO

29.4.2006  Klubová výstava - Club show Opole, PL

 A´Karu Kipu Khyim:   V1, CWC, NPwR (BOS), Club Winner Opole

Aki (A´Karu) má již své webové stránky. Navštivte velmi pěkné stránky chovatelské stanice LUNADINO.

Aki (A´Karu) hat schon seine Webseiten. Besuchen Sie die sehr schönen webseiten der Zucht LUNADINO.

Aki (A´Karu) has his own websides. Visit the very nice websides of kennel LUNADINO.

Gratulujeme Agnieszce k výstavním úspěchům a krásným webovým stránkám!

 23.4.2006  MVP České Budějovice

A´Ya Sher Kipu Khyim   V1, CAC, CACIB

A´Ya Sher ( Šerinka ) splnila podmínky pro získání titulu Šampion ČR. Gratulujeme!

 A´Ya Sher hat die Bedingungen für den Titel Champion ČR erreicht.

 A´Ya Sher reached the condition for get the title Champion ČR.

 

1.-2.4.2006  Výstavy - Ausstellungen - shows

 A´Sebai Kipu Khyim:    2xCW, 2xCAC, 2xBOB     Russia

A´Sebai (Asia) se zúčastnila celoruské národní a oblastní výstavy a získala výborné posudky od rozhodčího z Švédska a Ruska. Aktualizována fotogalerie.

A´Sebai (Asia) hat an einer nationaler uns regionaler Ausstellung im Russland teilgenommen und hat vorzügliche Beurteilungen von den Richtern aus Schweden und Russland bekommen. Die Fotogalerie aktualisiert.

A´Sebai (Asia) took part at the national and local show in Russia and got excellent reviews from the judge form Sweden and Russia. The gallery was updated.

Blahopřejeme!            Wir gratulieren!           Congratulation!        

Po krajské výstavě v Ml. Boleslavi přijeli Ashar navštívit její psí kamarádi Anynka, Jacko a Danny, podívejte se na videoclip.

Nach der regionaler Ausstellung in Ml. Boleslav besuchten Ashar ihre Freunde Anynka, Jacko und Danny, siehe videoclip.

After the local show in Ml. Boleslav visited us and our Ashar her friends Anynka, Jacko and Danny, see videoclip.

  Návštěva - Besuch - visit ( Video: R. Sojková, Legs-Smon )

11.3.2006  MVP Vilnius, Litva ( Lietuva )

 A´Karu Kipu Khyim:   V1,CAC,CACIB

Aki (A´Karu) nám udělal radost a prokázal opět své kvality v konkureci psů z Finska a Polska.

Aki (A´Karu) hat uns Freude gemacht und in Konkurenz von Rüden aus Finland und Polen hat wieder seine Qualität bestätigt.

Aki (A´Karu) made us pleasure and in the competition with males from Finlandia and Poland confirmed again his quality.

 Gratulujeme Agnieszce, která si odnesla z výstavního kruhu se svým párem TT: A´Karu a Bainnou nejcenější trofeje!!!

5.2.2006 Happy birthday!!!

Naše štěňátka z A-vrhu Kipu Khyim slaví své 2. narozeniny. Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a lásky jejich páníčků !!!!

    Hodně štěstí - happy birthday  Šerinko, Ačinko, Asia, Aki a Čiko !!!!    

 

NOVINKY - AKTUELL - NEWS 2005

 

 

4.12.2005  NVP Nowa Ruda, PL

 A´Karu Kipu Khyim:   V1,CWC,NPwR,BOB

 Aki ( A´Karu ) splnil podmínky pro získání titulu Šampion PL. Gratulujeme!

 Aki ( A´Karu ) hat die Bedingungen für den Titel Champion PL erreicht.

Aki ( A´Karu ) reached the condition for get the title Champion PL.

13.11.2005 NVP Praha - National Dog Show Praha

Protože jsem Ashar letos vystavovala jen v zahraničí, chtěla jsem ji ještě před plánovanými jarními štěňátky představit české veřejnosti na poslední výstavě sezóny Národní výstavě v Praze. Ashar svým umístěním a krásným posudkem opět potvrdila své kvality:

Weil ich Ashar dieses Jahr nur im Ausland ausgestellt habe, wollte ich sie noch vor den geplanten Welpen im Frühjahr der tschechischen Offentlichkeit vorstellen auf der letzten Ausstellung der Season Nationaler Hundeausstellung im Prag. Ashar hat auch diesmal seine Qualität bestätigt:

In view of shoving Ashar only abroad this year I wonted to show her to czech public before the intended puppies on spring. I made so at the last show in this season National Dog Show in Prague. Ashar confirmed her quality again:

Ashar Yontan Najkosyva:  V1,CAC, Národní vítěz - national winner,BOB

   6.11.2005  MVP Nitra  -  International Dog Show Nitra, SK 

Posuzovatel - Zuchtrichter - judge: Tan-Hietalahti Elina, FIN

Naše fenka Ashar Yontan Najkosyva získala ocenění V1,CAC,CACIB a splnila tak podmínky pro udělení titulu  INTERŠAMPION !  

Unsere Hündin Ashar Yontan Najkosyva hat die Bewertung V1,CAC,CACIB bekommen und hat die Bedinngungen für den Tietel INTERCHAMPION errreicht !  

Our bitch Ashar Yontan Najkosyva got the rewiew EXC1,CAC,CACIB and fill the preconditions for get the title     INTERCHAMPION !

P  O  D  Ě  K  O  V  Á  N  Í

 1.11.2005  Naši potomci - Unser Nachwuchs - Our offspring

A´Karu Kipu Khyim

 A´Ya Sher Kipu Khyim:

25.9.  NVP Brno:    V1,CAC

9.10.  MVP Č. Budějovice:    V1,CAC,res.CACIB

22.10. Speciální výstava TT Ml. Boleslav:   V1,CAC

 A´Karu Kipu Khyim:

25.9. MVP Wroclaw:   V1,CWC,res.CACIB   

22.10. Speciální výstava TT Ml. Boleslav:   V1,CAC

A´Ya Sher Kipu Khyim

5.10.2005  Ostrov Hvar  -  Insel Hvar  -  Island Hvar

Stejně jako před rokem odjela Ačka  ( A´Chitra ) se svými páníčky na dovolenou do Chorvatska na ostrov Hvar.

Wie im Vorjahr verbrachte Ačka  ( A´Chitra ) Urlaub mit seinen Herren in Croatien an der Insel Hvar.

Like the last year spent Ačka ( A´Chitra ) holyday with her mistress in Croatia on the island Hvar.

! Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport !

27.9.2005  Aratinga Aurea

Podívejte se také na naše papoušky  -  Sehen sie sich auch unsere Papageien an  -  Look to our parrots:

 

10.9.2005 MVP - Internationale Zuchtschau Leipzig, D

 

Přihlášeno - gemeldet - entry: 36 Tibetan Teriers

Posuzovatel - Zuchtrichter - judge: Christofer Habig (D)

V sobotu jsme vystavovali naši Ashar a jejího potomka Akiho na mezinárodní výstavě v Lipsku, abychom zjistili, jak si povedou v konkurenci Tibetských teriérů v zemi s dlouholetou tradicí chovu. Oba si vysloužili od pana rozhodčího výborný posudek a výborné ocenění včetně přiznání čekatelství německého šampiona VDH. Naši pejsci se velmi pěkně předvedli a udělali nám obrovskou radost. V soutěži o CACIB se Ashar potkala v kruhu také se známou německou chovatelkou a její krásnou fenkou Pembou a Aki si zaběhal společně s nepřehlédnutelným multišampionem a Interšampionem Busterem. Byl to pěkný zážitek i pokoukání.

Ashar Yontan Najkosyva:   V1, Anw.Dt.Ch.VDH ( Třída šampionů-Championklasse-Championclass )

A´Karu Kipu Khyim:  V1, Anw.Dt.Ch.VDH ( Mezitřída-Zwischenklasse-Intermediateclass ) 

 Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport

          4.9.2005  MVP Mladá Boleslav

V neděli jsme se zašly s Ashar podívat, jak se povede jejím potomkům na mezinárodní výstavě v Mladé Boleslavi. Hrdá máma měla z výsledků radost a já také :o) 

Am Sontag habe ich mit Ashar die Internationale Ausstellung besucht um zu sehen wie wird sich Ihre Nachwuchs benehmen. Die stolze Mutter hatte aus dem Ergebniss Freude und ich auch :o)

On Sunday we visited with Ashar the International show to see how will come off her offspring. The proud mother had pleasure about the result and me too :o)

 A´Ya Sher Kipu Khyim:   V1,CAC,res.CACIB   

 A´Karu Kipu Khyim:   V1,CAC,res.CACIB   

       !!! Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport !!!              

20.-21.8.2005  MVP Bratislava, SK                        

Opět se nám nepodařilo prolomit na Slovensku magické 2. místo. Ashar se ale předvedla velmi pěkně a vysloužila si výborný posudek:

Es ist uns wieder nicht gelungen in der Slowakei das magische 2. Platz zu unterbieten. Ashar hat sich aber hervoragend vorgeführt und eine vorzügliche Bewertung bekommen:

We didn´t again manage to get over the 2nd place in Slowakia. But Ashar showed herself very nicely and got an excellent review:

Ashar         20.8.         V2,res.CAC,res.CACIB                

                     21.8.         V2,res.CAC,res.CACIB                

Rereportáž    -    Reportage    -     Report                 

19.8.2005 Výstavy - Ausstellungen - Shows

 Náš odchov pokračuje i v době dovolených ve svém úspěšném výstavním tažení:

Unser Nachwuchs setzt auch in der Urlaubszeit sein erfolgsreiches Ausstellungszug fort: 

Our offspring go on in the holyday time his successful show crusade:

A´Ya Sher Kipu Khyim:              

A´Karu Kipu Khyim:              

 

 

  3.7.   MVP Brno

25.6.   MVP Krakow, PL    

24.7.   NV Mladá Boleslav 

14.8.   MVP Sopot, PL

V1,CAC,res.CACIB

V1,CWC,CACIB,BOB

V1,CAC

V1,CWC,CACIB

Blahopřejeme!            Wir gratulieren!           Congratulation!        

10.7.2005  Narozeniny - Geburtstag - birthday

 

Ashar dnes oslavila své 4. narozeniny. Hodně štěstí Ašinko!

Ashar feierte heute sein 4. GeburtstagAlles gute Ashar!

Ashar celebrated today her 4th birthday. Happy birthday Ashar!

Poznámka oslavence: "To focení u tak voňavého dortu byl opravdu nadpsí výkon!"

 

18.6.2005  Klubová výstava TTC ČR Soběslav- Club show - Klubausstellung 

A´Karu  &  A´Ya Sher

      

Na klubovou výstavu bylo přihlášeno 42 tibetských teriérů. Náš chov zde zastupoval pejsek A´karu a fenka A´Ya Sher:

Auf die Klubausstellung wurde 42 Tibet Terrier gemeldet. Unsere Zucht wurde mit dem Rüden A´karu und der Hündin A´Ya Sher verträten:

For the club show was entry 42 Tibetan Terriers. Our beed represented the male A´karu und the female A´Ya Sher:

A´Karu Kipu Khyim:  V1 CAC

A´Ya Sher Kipu Khyim:  V1 CAC 

Soutěž o nejkrásnější pár - Der schönste Paar - The most beautiful couple:          

  A´Karu  &  A´Ya Sher:  1. místo - Platz - place !!!        

A´Chitra

Podívat se na výstavu přijela i další fenka z našeho A-vrhu: A´Chitra, která se velmi aktivně zapojila do odpoledních zábavných soutěží.

  !!! Fotoreportáž - Fotoreportage -  Fotoreport !!!

12.6.2005 NVP Walbrzych, PL

Na národní výstavě ve Walbrzychu se potkala naše Ashar se svým synem, pejskem z našeho A-vrhu  A´Karu Kipu Khyim. A jak to dopadlo:

Auf der Nationaler Ausstellung im Walbrzych hat unsere Ashar seinen Sohn aus dem A-Wurf A´Karu Kipu Khyim getroffen. Und wie war das Ergebniss:

At the national Dog Show in Walbrzych met our Ashar her son from A-litter A´Karu Kipu Khyim. And what´s the result:

A´Karu ( Aki ) : V1 CWC, NPwR -nejlepší pes plemene, BOB, 3.BIG!

Ashar: V1 CWC, NSwR - nejlepší fena plemene - splněné podmínky pro titul Šampion Polska!

Gratulujeme!   Wir Gratulieren!   Congratulation!

 

Aki a Ashar

                                  4.6.2005  Narozeniny - Geburtstag - birthday

 

Dnes oslavila naše Ajlinka své 11. narozeniny. Přejeme jí ať si ještě dlouho zachovává svůj elán a hravost! Hodně štěstí Ajlinko!

Heute feierte unsere Ajlin sein 11. Geburtstag. Wir wünschen ihr, dass sie noch lange sein Elan und Spiellust hilt. Alles gute Ajlin!

Today celebrated Ajlin her 11th birthday. We wish her to keep her élan and fancy for play.

Happy birthday Ajlin!

Aj´-lin Armibo

 

15.5.2005 Happy day!!!

Naše reprezentační mužstvo vybojovalo dnes titul Mistra světa v ledním hokeji, gratulujeme!!!! Ale i my jsme dnes byli úspěšní:

Unsere Eishockey-Mannschafft hat den Titel Eishockey-Weltmeister ausgetragen, wir gratulieren!!!! Aber auch wir waren heute erfolgsreich:

Our ice-hockey team fighted the titel Ice-hockey Worldchampion, congratulations!!!! But we were successful today too:

 

Ashar - NV Jelenia Gora, PL: V1, CWC, NSwR - nejlepší fena plemene, BOB

Aki ( A´Karu ) - NV Kielce, PL: V1, CWC, NPwR -nejlepší pes plemene, BOB

 

 

                                  1.5.2005 MVP Praha

Na mezinárodní výstavě v Praze získala A´Ya Sher (fenka z našeho A-vrhu) hodnocení V1 CAJC a splnila tak podmínky pro získání titulu Junior Šampion ČR. Gratulujeme!

Auf der Internationalen Ausstellung im Prag hat A´Ya Sher (Hündin aus unserem A-Wurf ) Klasifizierung

V1 CAJC bekommen und hat die Bedingungen für den Titel Junior Champion ČR erreicht.

At the international show in Prague got A´Ya Sher (the female from our A-litter) the rate EXC1 CAJC and reach the condition for get the title Junior Champion ČR.

 

20.3.2005 MVP Katowice, PL

Na mezinárodní výstavě v Katowicích získal A´Karu (pejsek z našeho A-vrhu) v silně obsazené třídě mladých (4 pejsci) hodnocení V1 CAJC (zwyciestwo mlodziezy) a splnil podmínky pro získání titulu Junior Šampion PL. Gratulujeme!

Auf der Internationalen Ausstellung im Katowice hat A´Karu (Rüde aus unserem A-Wurf ) im stark besetzter Jugend Klasse (4 Rüden) Klasifizierung V1 CAJC bekommen und hat die Bedingungen für den Titel Junior Champion PL erreicht.

At the international show in Katowice got A´Karu (the male from our A-litter) in a hart competition in Junior class (4 males) rate EXC1 CAJC and reach the condition for get the title Junior Champion PL.

 

 

A´Karu Kipu Khyim

                       11.3.2005 Překvapení - Überraschung - Surprise

Ze St. Peterburgu nám přišel dopis s překvapením. Jste zvědaví? Tak klikněte na obrázek :o)))

Aus St. Peterburg bekamen wir einen Brief mit Überraschung. Sind Sie neugierig? Dann klicken sie auf das Bild :o)))

We got a letter from St. Peterburg with a surprise. Are you curious? Than click at the picture :o)))

 

 

A´Sebai Kipu Khyim

13.2.2005 Výstavy - Ausstellungen -shows

Tato výstavní neděle byla velmi úspěšná pro naše štěňátka z A-vrhu:

Dieser Sontag war sehr erfolgsreich für Welpen aus unserem A-Wurf:

This Sonday was very successfool for the puppies from our A-Litters:

 

Šerinka ( A´Ya Sher ) - MVP Brno, ČR: V1, CAJC

Aki ( A´Karu ) - NV Bydgoszcz, PL: V1, CAJC (zwyciestwo mlodziezy), nejlepší pes plemene, best male of breed

Gratulujeme!

A´Karu Kipu Khyim

 

A´Ya Sher Kipu Khyim

5.2.2005 Happy birthday!!!

Naše štěňátka z A-vrhu Kipu Khyim slaví své 1. narozeniny. Všem přejeme hodně štěstí, zdraví, kostiček a hlavně lásky jejich páníčků !!!!

Hodně štěstí Šerinko, Ačinko, Asia, Aki a Čiko !!!!

 

28.1.2005 MVP Trenčín 2005 -  SK

28.1. jsme se vypravili s naší fenkou Ashar na výstavu v Trenčíně. Poslední 4.CACIB potřebný pro uznání titulu Interšampion se nám sice nepodařilo získat, ale velmi pěkný posudek a známka "výborná" od belgické rozhodčí Rity Van Mechelen, která ten den nešetřila známkami "velmi dobrá" byl pro nás zadostiučiněním. Koho by nepotěšil výrok rozhodčího: "vynikající tělo a pohyb". Na výstavě jsme se potkali také s vycházející výstavní hvězdičkou A´Ya Sher, roční dcerou naší Ashar a nezapoměnili jsme je spolu zvěčnit viz. foto.