Dovolená - Vacation Svátky - Holidays Výlety -Trips Zima -Winter Aktivity - Activities Výstavy - Shows Setkání - Meetings

 

Adresa - Adresse - adress:

Ing. Eva Holanová,  29431 Krnsko 135, ČR - Czech Republic

Kontakt - contact:

Mobil:  00420 - 602679654

E-mail:    kipukhyim@seznam.cz

 

 

  Kipu Khyim je malá chovatelská stanice Tibetských teriérů ve středních Čechách. Naše první fenka Aj´lin k nám přišla v roce 1994 na přání naší dcerky. Výstavy ani chov jsme původně vůbec nezamýšleli. Za léta společného života si nás však  Aj´lin svou výbornou, hravou povahou natolik získala, že jsme si v roce 2001 přivedli domů další "tibetačku" Ashar, již se záměrem věnovat se i chovu tibetských teriérů. Tento záměr se nám podařilo v roce 2004 uskutečnit, odchovali jsme s Ashar náš první A-vrh Kipu Khyim. Od té doby se nám podařilo s Ashar odchovat ještě další tři vrhy a z posledního D-vrhu jsme si ponechali fenku Deebu. Ashar je nejen vzorná máma, ale také výstavně velmi úspěšná fenka, stala se vítězkou roku 2003 - nejlepší fenou TTC v ČR, klubovou šampionkou, šampionkou ČR, SK, PL a Interšampionkou. Její dcera Deeba nepadla daleko od stromu, je to výstavně velmi úspěná fenka s milou povahou, je to naše sluníčko :-). Deeba se také již zapojila do chovu a dala námjiž 5 krásných štěńátek, náš E-vrh.

Krycího psa se snažíme vždy vybírat  exteriérově pěkného a úspěšného, s dobrým charakterem a především se zdravým rodokmenem. Pořídili jsme si proto databázi paní Ulrike Bauk, která eviduje všechny známé případy dědičných chorob u Tibetských teriérů.

Naše fenky jsou plnohodnotnými členy naší rodiny s kterými se počítá při všech společných akcích a cestách. Stejně jako my ani ony si nedovedou představit, že bychom je s sebou nevzali třeba na dovolenou.  

Jsem členem  Tibetan Terrier Clubu ČR          

 

  Kipu Khyim ist eine kleine Zucht der Tibet Terrier in mittel Böhmen. Unsere erste Hündin Aj´lin kam zu uns im Jahre 1994 auf Wunsch unserer Tochter. Ausstellungen und Zucht haben wir zuerst nicht geplant. Das Zusammenleben mit Aj´lin und ihr super lustiger Charakter hat uns zur Entscheidung gebracht noch eine Tibetan Terrier - Hündin beschaffen. Im Jahre 2001 kam zu uns Ashar schon mit dem Absicht sich auch der Zucht widmen. Diese Absicht gelingt uns im Jahre 2004 zu erreichen, wir haben unseren ersten A-Wurf Kipu Khyim aufgezogen. Seit dem geling uns mit Ashar noch drei Würfe aufziehen und von den letzten D-Wurf haben wir uns die Hündin Deeba behalten. Ashar ist nicht nur vorbildliche Mutter aber auch sehr ausstellungserfolgreiche Hündin, sie ist die beste Tibet Terrier Hündin 2003 des TTC ČR geworden, Klub Champion, Champion ČR, SK, PL und Interchampion. Seine Tochter Deeba ist auch eine sehr erfolgreiche Hündin mit lieben Charakter, sie ist unser Sonnenschein :-) Deeba hat sich schon auch in die Zucht eingebunden und gab uns 5 sehr schöne Welpen, unseren E-Wurf.

Für die Zucht wählen wir einen schönen und ausstelungserfolgreichen Rüden mit gutem Charakter und haubtsächlich mit gesunden Ahnen. Für diesen Zweck haben wir uns die Datenbank von Ulrike Bauk besorgt, die alle bekannte Fälle der Krankheiten beinhaltet.

Unsere Hündinnen sind vollwertige Mitglieder unserer Familie mit welchen wird beim allen gemeinsamen Aktionen und Reisen gerechnet. So wie wir auch sie können sich nicht vorstellen, dass wir sie z.B. nicht zum Urlaub mitnehmen würden.

Ich bin Mitglied des  Tibetan Terrier Club ČR

 

  Kipu Khyim is a small breeding of Tibetan Terrier in middle Bohemia. We got our first female Aj´lin in 1994 as a wish of our daughter.  We did not plan shows and breeding pristinely. The life together with Aj´lin and her super and gladsome character bring us to the decision get another one tibetan terrier. In the year 2001 we got Ashar this time on purpose for shows and breeding too. This purpose we full in the year 2004, we breed with Ashar our first A-litter Kipu Khyim. Since this time we breed with Ashar next 3 litters and we kept the female Deeba from the last D-litter.  Ashar is not only exemplary muther, but a very successful female at the shows - she stand the Best Tibetan Terrier female of TTC ČR 2003, Club Champion, Champion ČR, SK, PL and Interchampion. Her daughter Deeba is a very succsessful female too with a very nice character, she is our sunshine :-) Deeba is in breed too and gave us 5 very nice puppies already, our E-litter.

For the breed we look after a very nice and succesful male with a very good character and mostly with a helthly pedigree. For this case we took the Ulrike Bauk database, where are all known cases of illnesses.

Our females are real members of our family which take part on all our common aktions and trips. We and they too cannot imagine we would make holidays without them.

    I am a member of  Tibetan Terrier Club ČR

 

     Více informací o tibetských teriérech najdete na adrese TTC ČR - Tibetan Terrier Club ČR    

Mehr Informationen über Tibetan Terriers finden Sie an der Adresse des Tibetan Terrier Clubs der Tschechischen Republik:

More informations about tibetan terriers find you on the webside of Tibetan Terrier Club of Czech Republic:

Prosím použijte jako link náš banner, budeme potěšeni -  Bitte benutzen Sie als link unseren Banner, es wird uns freuen -

Please use our banner as a link, we will be pleased:

http://www.sweb.cz/Kipukhyim/