FOTOGALERIE C.I.B. GULLIVER KIPU KHYIM

 

Gulliver je pejsek, kterého jsme si nechali z našeho G-vrhu, aby jeho mamince Deebě nebylo smutno po naší fence Ashar, která nás opustila právě v době, kdy Deeba pečovala o štěňátka. A ukázalo se, že to bylo správné rozhodnutí. Z Gullivera vyrostl velmi milý a přátelský pes, v kterém získala nejen Deeba, ale hlavně my vynikajícího kamaráda. Gulliver je také velmi krásný pes, což dokazují jeho výstavní úspěchy :-).

Gulliver haben wir uns aus unserem G-Wurf behalten, weil gerade zu der Zeit hat uns unsere Hündin Ashar verlassen und wir wollten nicht das seine Mutter Deeba alein bleibt. Und es zeigte sich, es war eine gute Entscheidung. Gulliver ist ein sehr lieber und freundlicher Rüde, der nicht nur ein giter Freund von Deeba ist sondern hauptsächlich unser super Kumpel. Gulliver ist auch ein sehr schöner Rüde, was bweisen seine Ausstellungserfolge :-).

Gulliver is a male from our G-litter. In the time when Deeba took care about the puppies, we lost her mother Ashar. We didn´t wont she will stay alone, so we kept Gulliver at home. He is a big friend of his mother Deeba and of course mainly our big friend. Gulliver has a very kind and friendly character. He is very nice and succesful at the shows too :-).

                  

4,5 roku/Jahre/years

4 roky/Jahre/years

3,5 roku/Jahre/years

2,5 roku/Jahre/years

2 roky/Jahre/years

20 měsíců/Monate/months

                           

Gulliver:  18 měsíců/Monate/months                                                                                                                                              17 měsíců/Monate/months

Gulliver:  13 měsíců/Monate/month 16 měsíců/Monate/month 16 měsíců/Monate/month

                                     

          

Gulliver:  6 měsíců/Monate/month                                                                                                                                        9 měsíců/Monate/month         

Gulliver:  4 měsíce/Monate/month

 

 

FOTOGALERIE C.I.B. DEEBA KIPU KHYIM

 

Tak tohle je Deeba, naše malá divoška a velký mazlík, která zůstala z našeho D-vrhu u nás doma. Je velmi inteligentní, zvídavá a chápavá, nic před ní neutajíme a nic pro ni není překážkou :o)))

Das ist Deeba, unsere kleine Wilde und grosser Zärtling, die aus unserem D-Wurf bei uns geblieben ist. :o)))

Sie ist sehr inteligent, neugierig und gelehrig, nichts kann mann vor ihr verhalten und nichts ist für sie ein Hündernis :o)))

This is Deeba, our small tomboy and big darling, who stay from ouir D-litter in our home. :o))) She is very intelligent, inquisitive and  quick-witted. Nothing we keep back from her and nothing is impediment for her :o)))

Její nejlepší kamarádkou je její máma Ashar. - Ihr bester Kumpel ist ihre Mutter Ashar. - Her best friend is her mother Ashar.

Mámě půjčí i svůj pelíšek a společně s ní se i učí. Už umí sedni a lehni. -  Seiner Mutter überlässt sie auch sein Bett und lernt gemeinsam mit ihr. Sie versteht schon sitz und kusch. - She lend her mother her own bed and learn together with her. She know sit and lie down already.

Také brášku Dhondupa má velmi ráda, dokáží si spolu neúnavně hrát - Auch dem Bruder Dhondup hat sie sehr lieb, sie spielen gemeinsam unermüdlich - She love her brother Dhondup, they play together tirelessly.

Nejraději si hraje na zahradě - Am liebsten spielt sie im Garten - Mostly she likes to play in the garden.

Zajímá ji prostě úplně všechno :o) - Sie interessiert sich einfach über alles :o)  - She is just interested about everything :o)

Deeba 6 měsíců/ Monate/ month

 

Deeba 8 měsíců/ Monate/ month

     

  Deeba 9 měsíců/ Monate/ month  
     
     
     
     
              Du-tsi & Deeba, Oberwart 7/2012 Du-tsi & Deeba, Augsburg 7/2012

                  Deeba, Wels 12/2012

                        

          

Deeba, Club Show Smržovka 8/2013

Club Show MB: Exc.1, BOV, BIS II. veteran