Rodokmeny - Ahnentafeln - Pedigrees Výstavy - Ausstellungen - shows Fotogalerie - gallery Ashar & Ajlin Fotogalerie - gallery Deeba & Gulliver

 

 

InterCh.(C.I.B.), MultiCh. GULLIVER KIPU KHYIM - Pes / Rüde / Male

 

Guliver je syn naší fenky Deeby, kterého jsme si nechali doma pro radost a on nám svou výbornou přátelskou povahou tu radost denně rozdává :-). Je nejen velmi milý, ale také moc pěkný, což dokazují jeho krásné výstavní výsledky :-).

 Guliver ist Sohn unserer Hündin Deeba, den wir uns für Freude behalten haben. Und er gibt uns viel Freude jeden Tag durch seinen sehr lieben und freundleichen Charakter :-). Er ist nicht nur lieb, sondern auch sehr schön, was zeigen seine sehr schöne Ausstellungs Ergebnisse :-).

Guliver is a son of our bitch Deeba, a very nice and friendly male, who bring us a lot of fun. He is not only friendly but very nice too, he got some excellent show reports already :-).

Chovný pes - Deckrüde - Stud male  * 1.12.2014

HD - A/A,  PRA, LL, C - clear        DNA:  PLL, CCL, RCD-4 - clear      Nůžkový skus, úplný chrup -  Scheregebiss, vollzahnig - scissors bite, full 42 teeths

  INTERCHAMPION

Grand Champion of Czech Republic

Champion of Poland

Champion of Slovakia

Champion of ČR

Junior Champion of ČR

Club Champion TTC ČR

Vítěz speciální výstavy - Specialty Winner

Vítěz memoriálu Al-Erak - Memorial Al-Erak Winner

Best Puppy, 2x Best junior, 3x CAJC, 17x CAC

CAC ČMKU, 10x res.CACIB, 4x CACIB, 5x BOS,

3x BOB

    Vítěz roku 2016, pes: 1. místo -  Winner der Jahres 2016, Rüde: 1. Platz - Winner of the year 2016, male: 1th place

    Vítěz roku 2017, pes: 2. místo -  Winner der Jahres 2017, Rüde: 2. Platz - Winner of the year 2017, male: 2nd place

    Potomci - Nachwuchs - Offspring     

   

C.I.B., MultiCh. DEEBA KIPU KHYIM - fenka/female

 

Deeba je fenka z posledního vrhu naší Ashar, kterou jsme si nechali doma pro radost, výstavy a pokud bude vše v pořádku, tak i pro další chov. Je to velmi temperamentní, zvídavá a inteligentní fenka a náš malý velký mazlíček :o).

  Deeba ist eine Hündin aus dem letzten Wurf unserer Ashar, die wir uns für Freude, Ausstellungen und Zucht ( wenn alles i.O. sein wird ) bei uns behalten haben. Sie ist eine sehr temperamentvolle, neugierige und inteligente Hündin und unser kleiner grosser Zärtling :o).

Deeba is a bitch from the last litter of our Ashar. She stand with us in our home for pleasure, shows and breed ( when everything will be O.K. ). She is a very brisk, inquisitive and intelligent  bitch and our small big darling :o).

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenka - Hündin - Female

* 19.12.2008

HD - A/A

PRA, LL - negativ ( 8.9.2014 )

DNA:  PLL, CCL - clear

INTERCHAMPION ( C.I.B. )

Grandchampion ČR

Champion ČR, SK, PL, A

Junior Champion ČR, SK

Club Champion TTC ČR

Český veterán šampion - Veteran Champion ČR

Res. BIS štěně - Res. BIS baby

Nejlepší dorostenec - Best puppy

3x Nejlepší mladý - 3x Best junior

Grand Prix Slovakia Junior Winner 2010

Crufts- Qualification 2011

CAJC, CAC, CWC, CACA, CAC-VDH

4x res.CACIB, 6xCACIB, 2xBOB

    

 Vítěz roku 2010 feny: 2. místo -  Winner 2010 Hündinnen: 2. Platz - Winner 2010 females: 2nd place

 Vítěz roku 2011 feny: 4. místo -  Winner 2011 Hündinnen: 4. Platz - Winner 2011 females: 4th place

 Vítěz roku 2012 feny: 5. místo -  Winner 2012 Hündinnen: 5. Platz - Winner 2012 females: 5th place

 

 

Interch., Multich. ASHAR YONTAN NAJKOSYVA - fenka/female

Ashar Yontan Najkosyva  *10.7.2001 - †11.1.2015

Naše první tibeťačka Ajlinka byla splněné přání našich dcer, Ashar byla mým velkým splněným přáním.

Ashar dokázala nejen splnit, ale překonat všechna moje očekávání i nevyslovená přání. Byla úžasná a velmi úspěšná ve výstavním kruhu, byla skvělou mámou svých 26 krásných štěňátek, byla naší věrnou společnicí a kamarádkou, silnou, jedinečnou osobností s velkým srdcem plně otevřeným pro svou rodinu. Byla to moje "Tibetská Bohyně".

V mém srdci po tobě navždy zůstane veliká nezahojitelná jizva, má milovaná Ašinko!

Spinkej spokojeně v psím nebíčku, naše milá Ašinko!

Schlafe im Himmel in Ruhe, unsere liebe Ashar!

Rest in heaven peace, our dear Ashar!

 

 

Ashar je velmi temperamentní, statná fenka, která ze všeho nejvíc miluje výlety do přírody a svou paničku. Je to můj velký mazel a "závislák". Na výstavách ji to sice moc nebaví, ale pro svoji paničku se ve výstavním kruhu promění v profesionálku. Ashar je velmi kvalitní fenka s dynamickým pohybem, za což si vždy vysloužila známku výbornou a vynikající posudek.

  Ashar ist eine sehr temperamentvolle, kräftige Hündin, die vor allem Ausflüge in die Natur und sein Fraunchen liebt. Sie ist mein grosser Schosskind und "Abhänger". Über die Ausstellungen ist sie nicht begeistert aber für sein Fraunchen verändert sie sich in dem Ausstellungsring in einen Profi. Ashar ist eine hochwertige Hündin mit sehr dynamischer Bewegung und deshalb hat sie immer die Note vorzüglich und sehr schöne Beurteilung  bekommen.

Ashar is a very brisk and strong bitch which loves mostly trips to the nature and her mistress. She is my darling and "hophead". Even through she dasn´t like shows much, because of her mistress she change in the showring to a professional. Ashar is a qualitative female with a very dynamic movement witch ensure her always the mark excelent and a very nice rating.

 

Fenka - Hündin - Female

* 10.7.2001 -  † 11.1.2015

HD - A/A

PRA, LL - negativ ( 17.07.2008 )

INTERŠAMPION - INTERCHAMPION  

 Šampion ČR - Champion of Czech Republic

Šampion Polska - Champion of Poland

Šampion Slovenska - Champion of Slovakia

Junior Šampion ČR - Junior Champion of Czech Republic

Klubový vítěz mladých 2002 - Jugendklubsieger 2002 - Junior club winner 2002

Klubový šampion TTC ČR - Club Champion TTC ČR 

Vítěz roku 2003 feny: 1. místo -  Winner 2003 Hündinnen: 1. Platz - Winner 2003 females: 1th place

Vítěz roku 2005 feny: 3. místo -  Winner 2005 Hündinnen: 3. Platz - Winner 2005 females: 3th place

Národní vítěz 2005 - National Winner 2005

Český veterán šampion - Veteran Champion ČR

GE SKAR-MO, BIS 2 Veteran

15xCAC, 3xCWC, 2xCC, 1xAnw.Dt.Ch VDH, 5xRes.CACIB, 4xCACIB, 3xBOB

Bratři Ashar  -  Ashar´s Bruders  -  Ashar´s brothers:

Asura

Atisha

Alag   

 

AJ´-LIN ARMIBO CS - fenka/female

Aj´-lin Armibo, CS  *4.6.1994 - †4.1.2011

Ajlinka byla náš první pejsek – první  tibeťáček. Splněné přání  našich dcer, jejich věrná kamarádka a skvělý společník, který nezkazil žádnou hru, žádnou zábavu. Stala se plnohodnotným a neoddělitelným členem naší rodiny.

Vánoce 2010 byly poslední, které Ajlinka strávila se svou lidskou a psí smečkou. Hrdinně s námi ještě vykročila do nového roku 2011. Dál však již musíme jít sami, bez Ajlinky,  její  čas se  4.1.2011 naplnil.

Je neuvěřitelné, jak moc tohle upřímné a věrné zvířátko ovlivnilo náš život a jak hluboko se zarylo do našich srdcí.

Spinkej spokojeně v psím nebíčku, naše milá Ajlinko!

Schlafe in himmlischer Ruhe, unsere liebe Ajlin!

Sleep in heavenly peace, our dear Ajlin!

 

Aj´-lin byla velmi hodná fenka, která si však zachovávala svou osobnost a hrdost. Vyrůstala společně s našimi dcerami jako jejich kamarádka a společnice. Když jsme si pořídili naši druhou fenku Ashar, stala se Ajlin také její velkou kamarádkou.

  Aj´-lin war eine sehr brave Hündin, die sich aber seine Personalität und sein Stolz bewahrte. Sie ist mit unseren Töchter als seine Freundin und Partnerin aufgewachsen. Als wir uns die zweite Hündin Ashar besorgt haben ist Ajlin auch ihre große freundin geworden.

Aj´-lin was a very kind bitch which hold her personality and self-wouth. She grew up together with our daughters as their friend and companion. When we took the second female Ashar became Ajlin her big friend too.

 

Fenka - Hündin - Female

* 4.6.1994  -  † 4.1.2011

HD - A/A

PRA, LL -  negativ

V1, CAC, V2 res. CAC